แผนกกระดูกและข้อ

ข้อมูลทั่วไป

        ให้บริการรักษาโรคของระบบกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท และข้อ เช่น โรคข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ข้อไหล่เสื่อมเป็นต้น โดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

การตรวจวินิจฉัยและเครื่องมือทางการแพทย์
ให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการซักประวัติอาการเจ็บป่วยและตรวจร่างกาย ในบางกรณีจำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมด้วยเครื่องมือพิเศษได้แก่
เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (Computed tomography: CT)
เอ็กซ์เรย์แม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic resonance imaging: MRI)
การตรวจร่างกายร่วมกับการใช้เครื่องเอ็กซ์เรย์ 
การตรวจมวลกระดูก (Bone mineral density : BMD) เพื่อตรวจมวลกระดูก 
การตรวจเลือดเพื่อหาค่าการสลายกระดูก การสร้างกระดูก และระดับวิตามินดี

การบริการ
การฉีดยาแก้อักเสบ เช่น บริเวณรอบๆ เส้นเอ็น
เจาะข้อ และการฉีดยาเข้าข้อ
การจัดกระดูก ดึงข้อให้เข้าที่
การใส่เฝือกดาม
การดัดไหล่ในโรคข้อไหล่ติด
การผ่าตัดจัดกระดูกเข้าที่และดามด้วยโลหะ
การผ่าตัดซ่อมแซมเส้นเอ็น เสันประสาท เส้นเลือด
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม เช่น ข้อเข่า ข้อสะโพก
การผ่าตัดกระดูกสันหลัง ส่วนเอว ส่วนอก และส่วนคอ  
การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง
การผ่าตัดขยายช่องไขสันหลัง
การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง
การผ่าตัดดามกระดูกสันหลังด้วยโลหะ
การผ่าตัดแก้ไขภาวะกระดูกสันหลังคด
การผ่าตัดผ่านกล้อง ได้แก่ การผ่าตัดซ่อมสร้างเอ็นไขว้หน้า, การผ่าตัดหมอนรองกระดูกข้อเข่า, การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
การผ่าตัดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ ได้แก่ การผ่าตัดต่อเส้นประสาท เส้นเลือด
การผ่าตัดขยายช่องเส้นเอ็น เส้นประสาท
การผ่าตัดก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ

สถานที่ตั้ง

แผนกกระดูกและข้อ ตั้งอยู่ชั้น 2 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 19.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-15.30 น.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกกระดูกและข้อ โทร. 045-429100 ต่อ 2241 , 2242


แพทย์ประจำศูนย์

1. นพ. สุรชัย สุพันธมาตย์ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
2. นพ.ธีระศักดิ์ หลายวิวัฒน์ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
3. นพ.สันทัด ภาติยะศิขัณฑ์ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
4. นพ.สุภเชษฐ์ ชีรณวาณิช          ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
5. นพ.พิพัฒน์ คงวชิรไพฑูรย์ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์