แผนกกระดูกและข้อ

ข้อมูลทั่วไป

         ให้บริการรักษาโรคของระบบกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท และข้อ เช่น โรคข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ข้อไหล่เสื่อมเป็นต้น โดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

การให้บริการ
การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุกระดูกหักและข้อเคลื่อน
การผ่าตัดข้อเข่าเทียม ข้อไหล่เทียม ข้อสะโพกเทียม
การรักษาหรือผ่าตัด ข้อเข่า ข้อไหล่ผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
การรักษาหรือผ่าตัดกระดูกสันหลัง
การรักษาอาการปวด หรือบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
การรักษาหรือผ่าตัดเฉพาะทางที่มือและข้อมือ
การรักษาหรือผ่าตัดเฉพาะทางที่เท้าและข้อเท้า
การรักษาหรือผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเนื้องอกของกระดูก

สถานที่ตั้ง

แผนกกระดูกและข้อ ตั้งอยู่ชั้น 2
เปิดให้บริการวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 09.00 – 17.00 น.
วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 09.00-19.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-15.00 น. 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร. 045-429100 ต่อ 2241 , 2242

แพทย์ประจำศูนย์

1. นพ. สุรชัย สุพันธมาตย์
2. นพ.ธีระศักดิ์ หลายวิวัฒน์
3. นพ.สันทัด ภาติยะศิขัณฑ์
4. นพ.สุภเชษฐ์ ชีรณวาณิช