แผนกศัลยกรรม

ข้อมูลทั่วไป

      ให้บริการดูแลรักษาโรคทางด้านศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเฉพาะทาง โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ และมากด้วยประสบการณ์ที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้งเครื่องมือตรวจรักษาที่ทันสมัยเพื่อให้ท่านมีความมั่นใจในการให้บริการของเรา  

 การให้บริการ
ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
ศัลยกรรมตกแต่ง
ศัลยกรรมทรวงอก
ศัลยกรรมตกแต่ง
ศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้อง
ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง
ศัลยกรรมหลอดเลือดและทำเส้นเลือดฟอกไต
ศัลยกรรมเต้านม

การรักษาและการผ่าตัด
การรักษาและการผ่าตัด
ตรวจรักษาและการผ่าตัดโรคทางหลอดอาหารและทางเดินอาหารทั้งระบบ เช่น ลำไส้ กระเพาะอาหาร ตับ ม้าม
ตรวจรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดี และผ่าตัดผ่านกล้อง
ตรวจรักษาและผ่าตัดโรคอวัยวะในช่องท้อง
ตรวจรักษาและผ่าตัดก้อนในเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะต่างๆ
ตรวจรักษาและผ่าตัดโรคทางเต้านม
ตรวจรักษาและผ่าตัดโรคของช่องอก
ตรวจรักษาและผ่าตัดเกี่ยวกับหลอดเลือดดำสถานที่ตั้ง

แผนกศัลยกรรม ตั้งอยู่ชั้น 1 

เปิดให้บริการ
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น. 
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.30 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.045-429100 ต่อ 1145แพทย์ประจำศูนย์

1. นพ. ดามร ประสิทธิ์ภูริปรีชา    ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง
2. นพ. สุรชัย จึงมั่นคง            ศัลยกรรมทั่วไป
3. นพ. วัฒนชัย อึ้งเจริญวัฒนา  ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
4. นพ. ธีรวัฒน์ ภาสตโรจน์   ศัลยกรรมทั่วไป
5. นพ.ปรีชา แก้วกัญญา          ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมหลอดเลือด
6. นพ. ปานเทพ ขันธสะอาด   ศัลยกรรมทั่วไป
7. นพ. กิจจา ดูวา                   ศัลยกรรมทั่วไป
8. นพ.ปัญญวัตร ชมาฤกษ์   ศัลยกรรมทั่วไป
9. นพ. ประวัติวงศ์ วงศ์ศรีแก้ว   ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง
10.นพ. เอกรินทร์ ปาละโค           ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
11.นพ. โคมทอง ปิตุจาตุรนต์   ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
12.นพ. อติคุณ พันธ์ทับ           ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ