แผนกศัลยกรรม

ข้อมูลทั่วไป

                ให้บริการดูแลรักษาโรคทางด้านศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเฉพาะทาง โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ และมากด้วยประสบการณ์ที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้งเครื่องมือตรวจรักษาที่ทันสมัยเพื่อให้ท่านมีความมั่นใจในการให้บริการ
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี มุ่งมั่นการให้บริการการแพทย์ที่เป็นเลิศ ได้ให้บริการโรคทางสมอง , ไขสันหลัง และเส้นประสาท เช่น โรคสมองเสื่อม , อัมพฤกษ์อัมพาต , อุบัติเหตุทางสมอง และไขสันหลัง ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบประสาทที่มีประสบการณ์ ด้วยเครื่องมือตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย เช่น CT , MRI
ด้านการรักษา เรามีห้องผู้ป่วยวิกฤต ( ICU ) และห้องผ่าตัดที่พร้อมให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

สถานที่ตั้ง

แผนกศัลยกรรม ตั้งอยู่ชั้น 1 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
เปิดให้บริการทุกวัน
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น. 
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.30 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกศัลยกรรม โทร.045-429100 ต่อ 1145

แพทย์ประจำศูนย์

1. นพ. ดามร ประสิทธิ์ภูริปรีชา    ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง
2. นพ. สุรชัย จึงมั่นคง            ศัลยกรรมทั่วไป
3. นพ. วัฒนชัย อึ้งเจริญวัฒนา  ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
4. นพ. ธีรวัฒน์ ภาสตโรจน์   ศัลยกรรมทั่วไป
5. นพ.ปรีชา แก้วกัญญา           ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมหลอดเลือด
6. นพ. ปานเทพ ขันธสะอาด   ศัลยกรรมทั่วไป
7. นพ. กิจจา ดูวา                   ศัลยกรรมทั่วไป
8. นพ.ปัญญวัตร ชมาฤกษ์   ศัลยกรรมทั่วไป
9. นพ. ประวัติวงศ์ วงศ์ศรีแก้ว   ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง
10.นพ. เอกรินทร์ ปาละโค           ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
11.นพ. โคมทอง ปิตุจาตุรนต์   ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
12.นพ. อติคุณ พันธ์ทับ           ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ