แผนกหู คอ จมูก

ข้อมูลทั่วไป

         คลินิกหู คอ จมูก ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ จมูกทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การรักษา รวมถึงการผ่าตัดในโรคที่มีความซับซ้อน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย


สถานที่ตั้ง

แผนกหู คอ จมูก ตั้งอยู่ชั้น 2

เปิดให้บริการ
วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 10.00-15.00 น.
วันอาทิตย์  เวลา 09.00-11.30 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร. 045-429100 ต่อ 2241 , 2242

แพทย์ประจำศูนย์

1. พญ.วรางรัตน์ รุ่งรัชกานนท์ แพทย์ หู คอ จมูก
2. นพ.รัฬช์ ภมรภูวนนท์ แพทย์ หู คอ จมูก
3. พญ.นริสสา ภาติยะศิขัณฑ์ แพทย์ หู คอ จมูก