แผนกอายุรกรรม

ข้อมูลทั่วไป

           แผนกอายุรกรรม ให้บริการดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม โดยทีมแพทย์ทั่วไปที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางต่างๆ ทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ดูแลแบบองค์รวม ดั่งคำขวัญที่ว่า บริการด้วยหัวใจดูแลใส่ใจดุจญาติสนิท
บริการรักษาโรคทางอายุรกรรม โดยแพทย์ผู้ชำนาญการอายุรศาสตร์เฉพาะทางสาจาต่างๆ ดังนี้
            • โรคเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
            • โรคไต
            • โรคปอด หลอดลม และหอบหืด
            • โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
            • โรคเลือด
            • โรคข้อ และรูมาติซั่ม
            • โรคภูมิแพ้
            • โรคติดเชื้อ และภูมิคุ้มกันบกพร่อง
            • โรคมะเร็ง

        ให้บริการตรวจรักษาโรคและความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ  อาทิเช่น นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ นิ่วในกระเพาปัสสาวะ นิ่วในไต มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะและโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางร่วมกับการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและใส่ใจบริการ

สถานที่ตั้ง

แผนกอายุรกรรม ตั้งอยู่ชั้น 1 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 17.00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
แผนกอายุรกรรม โทร.045-429100 ต่อ 1123 , 1124

แพทย์ประจำศูนย์


1. นพ.เชวง ลิขสิทธิ์              อายุรกรรมทั่วไป
2. นพ.อภิศักดิ์ กุลสุวรรณ์              อายุรกรรมทั่วไป
3. นพ.ธีรพล ฉันท์วีรวงค์       อายุรกรรมทั่วไป
4. พญ.จิตรลดา จึงสมาน       อารุยรศาสตร์มะเร็งวิทยา
5. พญ.จุไรลักษณ์ ป้องโสม       อายุรกรรมโรคไต
6. พญ.วิยะนุช โลมะรัตน์       อายุรกรรมโรคข้อและ Rheumatism
7. พญ.วิภาดา เชาวกุล       อายุรกรรมโรคหัวใจ
8. นพ.ยิ่งศักดิ์ สันธนาคร       อายุรกรรมโรคหัวใจ
9. นพ.ปฐมพงษ์ คำภามูล       อายุรกรรมโรคหัวใจ
10.นพ.สุชาติ บูรพันธ์               อายุรกรรมโรคปอด
11.พญ.วรรัตน์ คงเกษม       อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร
12.นพ.พิศาล ตั้งเกษมุกดา       อายุรกรรมประสาท
13.นพ.กษิตทัช ดลประสิทธิ์       อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม
14.พญ.สุวัตถิยา กิจศรัณย์        อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
15.นพ.วีรยุทธ ธิมาภรณ์        อายุรศาสต์หัวใจและหลอดเลือด
16.พญ.ปวีณรัตน์ จิมปวิทยากุล     อายุรศาสตร์โรคเลือด