ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ข้อมูลทั่วไป

            ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีทั้งผู้มารับบริการทั่วไป และคู่สัญญา ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน  ตรวจสุขภาพแรงงานไปทำงานต่างประเทศ  ตรวจสุขภาพบัตรกำนัลประกันชีวิต วีไอพี พรีเมี่ยม บริการให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ แนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมตามอายุและโรคของผู้รับบริการ รวมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนทั้งใน และนอกสถานที่
    “การตรวจสุขภาพ”  เป็นวิธีหนึ่งของการดูแลสุขภาพที่สำคัญ การตรวจสุขภาพเป็นหนทางเดียวที่ช่วยให้เราได้รับรู้ถึงสภาพร่างกายของเราว่ายังปกติอยู่หรือมีโรคซ่อนเร้นมีแนวโน้มความเสี่ยงว่าจะเจ็บป่วยหรือไม่ เพราะหากพบความผิดปกติก็จะได้ป้องกันหรือรักษาได้ทันท่วงที


จุดเด่นของศูนย์ตรวจสุขภาพ
 1. มีแพทย์อายุรแพทย์เป็นผู้ตรวจร่างกายและแปลผลตรวจสุขภาพ
 2. รับสมุดตรวจสุขภาพได้ในวันที่เข้ารับการตรวจ
           3. มีห้องส่วนตัว สำหรับวัดสัญญาณชีพและขอคำปรึกษาโปรแกรมตรวจสุขภาพ
           4. มีจุดบริการชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ
           5. มีโถงคอยรอตรวจที่กว้างขวาง สะอาด และสวยงาม
           6. บรรยายสิ่งแวดล้อมโทนสีอบอุ่นสบายๆผ่อนคลาย


สถานที่ตั้ง

ศูนย์ตรวจสุขภาพ  ตั้งอยู่ชั้น 1 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 17.00 น.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร.045-429100 ต่อ 1426 , 1427


แพทย์ประจำศูนย์

1.นายแพทย์เชวง   ลิขสิทธิ์

2.นายแพทย์อภิศักดิ์   กุลสุวรรณ