แผนกฉุกเฉิน

ข้อมูลทั่วไป

เราให้ความสำคัญกับการให้บริการที่รวดเร็ว และรักษาด้วยทักษะทางการแพทย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมรับมือกับการรักษาที่มีความซับซ้อนได้อย่างทันท่วงที เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยมีทีมแพทย์ ทีมพยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลที่ดีและปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีรถพยาบาลที่เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันที

สถานที่ตั้ง

แผนกฉุกเฉิน ตั้งอยู่ชั้น 1 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชม.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.  045 – 429100 ต่อ 1107
หรือ 095-6194140 , 063-7498953

แพทย์ประจำศูนย์