ศูนย์หัวใจ

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์หัวใจ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหัวใจและหลอดเลือด ในหน่วยงานมีผู้จัดการแผนกที่ผ่านการอมรมหลักสูตร ACLS และ การดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางหัวใจ

สถานที่ตั้ง

ศูนย์หัวใจ ตั้งอยู่ชั้น 4 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
เปิดบริการเวลา 08.00 – 20.00  น.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร. 045 – 429100 ต่อ 4425 , 4430 

แพทย์ประจำศูนย์

  1. พญ.วิภาดา  เชาวกุล     อายุรกรรมโรคหัวใจ
  2. นพ.ยิ่งศักดิ์  สันธนาคร     อายุรกรรมโรคหัวใจ
  3. นพ.วีระยุทธ ธิมาภรณ์             อายุรกรรมโรคหัวใจ
  4. นพ.ปฐมพงษ์  คำภามูล     อายุรกรรมโรคหัวใจ
  5. นพ.วรวุฒิ ทัศนาวิวัฒน์     อายุรกรรมโรคหัวใจ