ห้องพักผู้ป่วย
Accommodations Services

รูปแบบห้องพักผู้ป่วย

สามารถติดต่อจองห้องพัก  โทร 045429100 ต่อ แผนกเวชระเบียน 1135

ห้องพักผู้ป่วย

Accommodations Services

รูปแบบห้องพักผู้ป่วย

สามารถติดต่อจองห้องพัก  โทร 045429100 ต่อ แผนกเวชระเบียน 1135

 

Super VVIP

ราคารวม 6,600 บาท

(คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

Super VVIP

ราคา 6,600 บ.

คลิกดูเพิ่มเติม

Super VIP

ราคารวม 5,900 บาท

(คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

Super VIP

ราคา 5,900 บ.

คลิกดูเพิ่มเติม

VIP

ราคารวม 5,200 บาท

(คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

VIP

ราคา 5,200 บ.

คลิกดูเพิ่มเติม

Super Deluxe

ราคารวม 4,000 บาท

(คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

Super Deluxe

ราคา 4,000 บ.

คลิกดูเพิ่มเติม

Deluxe A

ราคารวม 3,700 บาท

(คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

Deluxe A

ราคา 3,700 บ.

คลิกดูเพิ่มเติม

Deluxe B

ราคารวม 3,400 บาท

(คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

Deluxe B

ราคา 3,400 บ.

คลิกดูเพิ่มเติม

Superior

ราคารวม 3,200 บาท

(คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

Superior

ราคา 3,200 บ.

คลิกดูเพิ่มเติม

Standard    

ราคารวม 2,700 บาท

(คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

Standard    

ราคา 2,700 บ.

คลิกดูเพิ่มเติม

ห้องรวม 6 เตียง

ราคารวม 1,500 บาท

(คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

ห้องรวม 6 เตียง

ราคา 1,500 บ.

คลิกดูเพิ่มเติม

ICU

ราคารวม 4,000 บาท

(คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

ICU

ราคา 4,000 บ.

คลิกดูเพิ่มเติม

ICU

ราคารวม 4,000 บาท

(คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

ICU

ราคา 4,000 บ.

คลิกดูเพิ่มเติม

ICU เด็ก

ราคารวม 3,100 บาท

(คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

ICU เด็ก

ราคา 3,100 บ.

คลิกดูเพิ่มเติม

ห้องเด็กอ่อน (เด็กดี)

ราคารวม 1,200 บาท

(คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

ห้องเด็กอ่อน(ดี)

ราคา 1,200 บ.

คลิกดูเพิ่มเติม

ห้องเด็กอ่อน (ป่วย)

ราคารวม 2,200 บาท

(คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

ห้องเด็กอ่อน(ป่วย)

ราคา 2,200 บ.

คลิกดูเพิ่มเติม

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...